Backroom

I'm moving this here: GochinAnnexes


A comprehensive list of proof documents presented before Lithuanian courts in support of claim arguments of Mr. Gochin v Lithuanian genocide centre. This particular list of annexes was submitted in May 2020 to Vilnius district court, in civil action, which followed appeal and cassation court’s refusal to accept the claim and hear the case.

Earlier version of 2019 annexes submitted before Vilnius county administrative court was updated in 2020, some less valuable docs eliminated and more evidential documents added.

[Annex 2] LCVA F 412 In 13, B6 L863 Shmuel Gochin šeimos sudėtis

[Annex 4] LCVA F. 412. In. 12 B. 67. L. 225 1922 m. vidaus pasas Nr. 623696 Mones Gochin

[Annex 5] LCVA-f1075-a2-b10-l108 1942-03-11 Telšių kurija-paasiaiškina dėl spaustuvės nusavinimo

[Annex 5.1] LCVA-f1075-a2-b10-l87 1941-07-04-Juodikis-praso-stalo-valstybinei-spaustuvei

[Annex 5.2]LCVA-f1075-a2-b10-l86 1941-07-04-Telšių savivaldybė leidimas-stalui valstybinei- spaustuvei

[Annex 7] LKP-f3377-a55-b41-l107-119-Vytautas-Stonis paaiškinimai dėl LAF struktūros

[Annex 8] Žemaičių žemė 1941 m. numeriai

[Annex 9] Žemaičių žemė Nr. 5 ištraukos

[Annex. 10] Ištraukos iš Mein Kempf - Žemaičių žemė Nr 2 ir 4

[Annex 12.] 1941 07 21 vokiečių komendatūrai išduoti 5 kaldras ir 3 pagalves

[Annex 12.1 ] Patirtos-išlaidos-vokiečiams Telšiai- 41-42 m

[Annex 12.2] 1941 07 02 Telšių apskrities viršininko nurodymas - žydų turto surinkimas - šaudmenis šauliams arba policijai

[Annex 13] Zenono Ivinskio liudijimas 1965 m. dėl Plungės ir Telšių žudynių

[Annex 16.1] 1941-06 - 30- Alkas prašo buvusios žydų fotolaboratorijos

[Annex 16.2] 1941 07 04 Povilas Rumbutis paskirtas Telšių savivaldybės ir Telšių žydų turto tvarkytoju

[Annex 16.3] 1941 07 04 baldai Telšių prokurorui Antaneliui

[Annex 16.4] 1941 07 08 policija-praso-baldų išsimokėtinai

[Annex 16.5] 1941-07-15 perleidziama-skrybeliu-dirbtuve

[Annex 16.6] 1941 07 12 Telšių burmistro nurodymas - grobstomą turtą į savivaldybės sandėlį

[Annex 16.7 ] 1941 07 15 Telšių apskrities viršininko įsakymas dėl žydų turto grobstymo

[Annex 16.8] 1941 07 22 Savivaldybės įgaliojimas policijai pervežti į Telšius iš Rainių žydų turtą

[Annex 17] 1941 -09- 23 Telšių burmistro laiškas pristatyti Noreikai išlaidų sąmatą patirtą Telšių getui įrengti

[Annex 18] LCVA-f1075-a2-b19-l3R-Teise Nesioti Ginkla Telšiai

[Annex 19.] Ištrauka iš Mato Krygerio knygos - Rūstūs prisiminimai

[Annex. 20.] LCVA-fR1441-a2-b10-VladasBauza-MirtiesBausme

[Annex 22.1] LCVA R739,ap1,b4, l.12 LAF įsakymas Joniškio savivaldybei iki 15 liepos likusius žydus suregistruoti

[Annex 22.2] LCVA R739,ap1,b4 l.11 LAF įsakymas Joniškio savivaldybei suregistruoti gyventojų slepiamą žydų turtą

[Annex 22.3] LCVA R739ap1,b4, l.13 1941-07-10 LAF įsakymas žydams 20 000 RB bauda

[Annex 23] LCVA-F-R1099-ap1-l8-1 1941 07 24 Šiaulių apskrities viršininko Urbaičio įsakymas smerkiantis LAF partizanų savivalės veikmus

[Annex 24] LCVA R739ap1,b4, l.17 1941 07 24 LAF Šiauliai įsakymas Nr. 2

[Annex 25.] LCVA-f1075-a2-b6-l35-Noreikos Isakymas LAF Telsiai-1941 07 25

1[Annex 25.1 ] 1941 07 25 Ramanausko ir Noreikos-rasto-priskyrimas Noreikai

[Annex 26 ] LCVA-fR-1099-a.1- b.2- l137-Noreikos įsakymas dėl Tryškių žydų iškeldinimo.jpeg

[Annex 27 ] lcva-fr-1099-a1-b1-l113 1941-08-06 Noreikos įsakymas dėl žydų turto.jpg

[Annex 27.1 ] lcva-fr-1099-a1-b1-l113 1941-08-06 Noreikos įsakymas dėl žydų turto.jpg

[Annex 28 ] LCVA-fR-1099-ap1-b1-l 239-Noreika įsakymas dėl žydų turto Rugsejo 10.jpeg

[Annex 29] LCVA R1099-1-2-456 Noreikos įsakymas žydų turtas Į komisaro sąskaitą .jpeg

[Annex 31] (LCVA F., R-1099, ap.1, b.2, l -Šneiderio ūkio valdytojo paskyrimas

[Annex 32] LCVA F., R-1099, ap.1, b.2, l.544 - JN žydo malūnas ir 20 ha žemės Šiauliečiui Galminui

[Annex 33]-LCVA-fR-1099-a1-b2- l504-Žydų išnaudojimas prie geležinkelio darbų

[Annex 33.1]- LCVA-fR-1099-a1-b2- l440 -Žydų išnaudojimas prie geležinkelio darbų

[Annex 33.2] LCVA-fR-1099-a1-b2- l338-Žydų išnaudojimas prie geležinkelio darbų

[Annex 33.3]- LCVA-fR-1099-a1-b2-l294-Žydų išnaudojimas prie geležinkelio darbų

[Annex 35] Simonas Rakstys Zagares burmistras apklausa

[Annex 36.]LCVA-fR-1099-a1-b2-l-380-leidimas pasilikti dantų techniką

[Annex 37]LCVA-fR-1099-a2-b2-l133-Alga Šiaulių štabo kariams

[Annex 38] 1941 09 04 Gewecke pasitarimo dokumentai

[Annex 39.] Jono Noreikos anūkės Silvia Foti 2018-05-25 liudijimas dėl istorinių išvadų neteisėtumo

[Annex 40] 2019-04-10 Komisijos narių atsakymas į LGGRTC pareiškimą

[Annex 41] Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020-04-01 nutartis administracinėje byloje eA-1768-624/2020

[Annex 42] Plungės turizmo ir informacijos centro knyga “Plungės žydų takais”

[Annex.43. ] Atsakovo publikacija FACEBOOK

[Annex.43.1 ] Atsakovo publikacija FACEBOOK

[Annex. 44] 2015 -10 pažyma dėl Jono Noreikos veiklos II pasaulinio karo metais

[Annex. 45] 2019 -03- 27_ pažyma apie Joną Noreiką

[Annex. 46] 2019-12-18_pazyma del Jono Noreikos veiklos antinacistiniame pogrindyje 2


Note from Andrius: The Annex numbers above are not always consistent with the Annex numbers below.

Rokas needs to provide the definitive list of Annex numbers!


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_1.pdf

Annex 1............

Lithuanian: Atstovavimo sutartis. Įgaliojimas Grant Arthur Gochin.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_2.pdf

Annex 2............LCVA f.412, a.12, b.67, l.225

Lithuanian: Mones Gochin paso žiniaraštis ir šeimos sudėtis.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_3.pdf

Annex 3............LCVA f.412, a.13, b.6, l.863

Lithuanian: Shmuel Gochin šeimos sudėtis.


Annex 5............LCVA f.1075, a.2, b.10, l.108

Lithuanian: 1942-03-11 Telšių kurija paasiaiškina dėl spaustuvės nusavinimo.


Annex 5.1............LCVA f.1075, a.2, b.10, l.87

Lithuanian: 1941-07-04-Juodikis prašo stalo valstybinei spaustuvei.


Annex 5.2............LCVA f.1075, a.2, b.10, l.86

Lithuanian: 1941-07-04-Telšių savivaldybė leidimas stalui valstybinei spaustuvei.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_7.pdf

Annex 7............LYA f.3377, a.55, b.41, l.107-119

Lithuanian: Vytautas Stonis paaiškinimai dėl LAF struktūros.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_8.pdf

Annex 8............

Lithuanian: Žemaičių žemė 1941 m. numeriai.


Annex 9............

Lithuanian: Žemaičių žemė Nr. 5 ištraukos.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_10.pdf

Annex 10............

Lithuanian: Ištraukos iš Mein Kampf. Žemaičių žemė Nr. 2 ir 4.


Annex 12............

Lithuanian: 1941 07 21 Vokiečių komendatūrai išduoti 5 kaldras ir 3 pagalves.


Annex 12.1............

Lithuanian: Patirtos išlaidos vokiečiams Telšiai 1941-42 m.


Annex 12.2............

Lithuanian: 1941 07 02 Telšių apskrities viršininko nurodymas - žydų turto surinkimas - šaudmenis šauliams arba policijai.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_13.pdf

Annex 13............

Lithuanian: Zenono Ivinskio liudijimas dėl Plungės ir Telšių žudynių 1968-09-26.


Annex 16.1............

Lithuanian: 1942 08 24 Komisaro Gewecke raštas Telšių apskrities viršininkui valstybė pasisavino žydų turtą.


Annex 16.1............

Lithuanian: 1941 06 30 Alkas prašo buvusios žydų fotolaboratorijos.


Annex 16.2............

Lithuanian: 1941 07 04 Povilas Rumbutis paskirtas Telšių savivaldybės ir Telšių žydų turto tvarkytoju.


Annex 16.3............

Lithuanian: 1941 07 04 Galdai Telšių prokurorui Antaneliui.


Annex 16.4............

Lithuanian: 1941 07 08 Policija prašo baldų išsimokėtinai.


Annex 16.5............

Lithuanian: 1941 07 15 Perleidžiama skrybėlių dirbtuvė.


Annex 16.6............

Lithuanian: 1941 07 12 Telšių burmistro nurodymas - grobstomą turtą į savivaldybės sandėlį.


Annex 16.7............

Lithuanian: 1941 07 15 Telšių apskrities viršininko įsakymas dėl žydų turto grobstymo.


Annex 16.8............

Lithuanian: 1941 07 22 Savivaldybės įgaliojimas policijai pervežti į Telšius iš Rainių žydų turtą.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_16-9.pdf

Annex 16.9............

Lithuanian: Telšiai - leidimai žydams pasiimti patalynę.


Annex 17............

Lithuanian: 1941 09 23 Telšių burmistro laiškas pristatyti Noreikai išlaidų sąmatą patirtą Telšių getui įrengti.


Annex 18............LCVA f.1075, a.2, b.19, l3r

Lithuanian: Teisė Nešioti Ginklą Telšiai.


Annex 18.1............LMAVB RS f.76, b.181, l.147r

Lithuanian: 1941 10 02 Ankstesni ginklų leidimai laikomi negaliojančiais - Gewecke.


Annex 19............

Lithuanian: Ištrauka iš Mato Krygerio knygos "Rūstūs prisiminimai".


Annex ............

Lithuanian:


Annex 20............LCVA f.R-1441, a.2, b.10

Lithuanian: Vladas Bauža, mirties bausmė.


Annex 21............

Lithuanian: 1941-07-02 Telšių kalejimui 500 paklodžių.


Annex 22.1............LCVA f.R-739, a.1, b.4, l.12

Lithuanian: LAF įsakymas Joniškio savivaldybei iki 15 liepos likusius žydus suregistruoti.


Annex 22.2............LCVA f.R-739, a.1, b.4, l.11

Lithuanian: LAF įsakymas Joniškio savivaldybei suregistruoti gyventojų slepiamą žydų turtą.


Annex 22.3............LCVA f.R-739, a.1, b.4, l.13

Lithuanian: 1941-07-10 LAF įsakymas žydams 20 000 rublių bauda.


Annex 23............LCVA f.R-1099, a.1, b.8, l.1

Lithuanian: 1941 07 24 Šiaulių apskrities viršininko Urbaičio įsakymas smerkiantis LAF partizanų savivalės veikmus.


Annex 24............LCVA f.R-739, a.1, b.4, l.17

Lithuanian: 1941 07 24 LAF šiauliai įsakymas Nr. 2.


Annex 25.1............

Lithuanian: 1941 07 25 Ramanausko ir Noreikos rašto priskyrimas Noreikai.


Annex 26............LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.137

Lithuanian: Noreikos įsakymas dėl Tryškių žydų iškeldinimo.


Annex 27............LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.113

Lithuanian: 1941-08-06 Noreikos įsakymas dėl žydų turto.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_27-1.pdf

Annex 27.1............LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.134

Lithuanian: 1941-08-16 Noreikos įsakymo dėl žydų turto papildymas.


Annex 28............LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.239

Lithuanian: Noreika įsakymas dėl žydų turto rugsėjo 10 d.


Annex 29............LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.456

Lithuanian: Noreikos įsakymas žydų turtas į komisaro sąskaitą.


Annex ............

Lithuanian:


Annex 31............LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.670

Lithuanian: Šneiderio ūkio valdytojo paskyrimas.


Annex 32............LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.544

Lithuanian: Jonas Noreika žydo malūnas ir 20 ha žemės šiauliečiui Galminui (1).


Annex 33.1............LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.440

Lithuanian: Žydų išnaudojimas prie geležinkelio darbų.


Annex 33.2............LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.504

Lithuanian: Žydų išnaudojimas prie geležinkelio darbų.


Annex 33.3............LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.294

Lithuanian: Į Šiaulių getą.


Annex 33............LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.338

Lithuanian: Žydų išnaudojimas prie geležinkelio darbų.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_35.pdf

Annex 35............

Lithuanian: Simonas Rakštys Žagarės burmistras apklausa.


Annex 36............LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.380

Lithuanian: Leidimas pasilikti dantų techniką.


Annex 37............LCVA f.R-1099, a.2, b.2, l.133

Lithuanian: Alga šiaulių štabo kariams.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_38.pdf

Annex 38............

Lithuanian: 1941 09 04 Gewecke pasitarimas.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_39.pdf

Annex 39............

Lithuanian: Komisijos narių atsakymas į LGGRTC pareiškimą 03 27 d.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_40.pdf

Annex 40............

Lithuanian: Patvirtinimas Silvia Foti.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_41.pdf

Annex 41............

Lithuanian: 2020-04-01 Vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje eA-1768-624-2020.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_42.pdf

Annex 42............

Lithuanian: Plungės turizmo ir informacijos centro knyga "Plungės žydų takais".


Annex 43............

Lithuanian: Genocido Centro publikacija Facebook.


Annex 43.1............

Lithuanian: Genocido Centro publikacija Facebook.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_44.pdf

Annex 44............

Lithuanian: 2015 10 Pažyma dėl Jono Noreikos veiklos II pasaulinio karo metais.


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_45.pdf

Annex 45............

Lithuanian: 2019 03 27 Pažyma apie Joną Noreiką


http://www.jonasnoreika.com/bylos/Annex_46.pdf

Annex 46............

Lithuanian: 2019 12 18 Pažyma del Jono Noreikos veiklos antinacistiniame pogrindyje.


Keisti - Įkelti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas December 20, 2020, at 12:20 PM