Backroom

1941-8-6LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.113From Noreika: Nr.429

Order on Jewish and abandoned property.


1941-8-9LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.137From Noreika: Nr.657

Order to deport the Jews of Tryškiai to Gruzdžiai in three days time.


1941-8-16LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.297-298From Noreika: Nr.1717

Relating the District Chief's order to give to the brickyard the Jews' firewood.


1941-8-16LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.144From Noreika: Nr.774

An urgent query to determine the number of non Jewish veterinary doctors and, if the number is insufficient, how many are needed where.


1941-8-16LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.134From Noreika: Nr.778

The announcement by the Commissioner for Jewish Management that the purchase of Jewish property must be registered.


1941-8-16LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.141From Noreika: Nr.775

An urgent query to determine the number of non Jewish medical doctors and, if the number is insufficient, how many are needed where.


1941-8-18LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.142To Noreika: Nr.803

Lithuanian: Sveikatos skyriaus ats kad trūksta 10 gydytojų ir jų sąrašas (17 pavardžių) į Nr.775


1941-8-18LMAVB RS f.R76, b.183, l.2

Lithuanian: Žydams tvarkyti įgaliotinio skelbimas kad žydų turto pirkimą reikia registruoti


1941-8-19LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.418From Noreika: Nr.911

Lithuanian: Judeikino verslo perdavimas Gubernijai


1941-8-22LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.156From Noreika: Nr.962

Lithuanian: Viršaičiams ir burmistrams ir nuorašas nuovadų viršininkams dėl apskrities žydų perkėlimo į Žagarę


1941-8-25LYA f.K-1, a.58, b.6458/3, l.60To Noreika: Nr.188

Lithuanian: Žagarės tekefonograma, kad yra 715 žydų


1941-8-26LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.185From Noreika: Nr.1167

Lithuanian: Kuršėnų viršaičiui dėl Mačiulio aprūpinimo daiktais iš žydų turto


1941-8-29LYA f.K-1, a.58, b.6458/3, l.62To Noreika: Nr.220, From Noreika: Nr.962

Žagarė's report by telephone that 949 Jews were brought to the ghetto and asked for nails and wire.


1941-9-1LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.234From Noreika: Nr.1470

Lithuanian: LLV finansų ministro aplinkraštis dėl leidimų prekybai


1941-9-4LYA f.K-40, a.2, b.38, l.48

Summary of meeting of County Governors and Mayors at Gewecke


1941-9-5LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.517-518From Noreika: Nr.1739

The case in the Kuršėnai district regarding the looting of Jewish property


1941-9-5LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.520From Noreika: Nr.1709

The case in the Kuršėnai district regarding the looting of Jewish property to the Gewecke


LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.582

Lithuanian: Dėl žydų arklių gražinimo į Padubysio valsčių


1941-9-10LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.255From Noreika: Nr.1874

Lithuanian: Joniškioburmistrui perduoti iš žydų daiktų medicinos reikmenis gydytojui Dapševičiui


1941-9-10LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.239From Noreika: Nr.1875

For the superiors and mayors to liquidate the movable property of Jews and communists.


1941-9-10LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.269From Noreika: Nr.1855

Lithuanian: Leidimas Bačiūnų durpyne naudoti dvi rusų paliktas lauko virtuves


1941-9-16LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.257

Instruction to hand over furniture and bedding to the hospital under construction from the Jewish property to the Šaukėnai chief.


1941-9-16LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.544, l.547

On Galminas request to operate a Jewish mill


1941-9-18LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.372

Lithuanian: Šiaulių burmistrui dėl 2 žydų iš Žagarės


1941-9-18LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.276-279To Noreika: Nr.2239

German interpretation of the Karaites


1941-9-19LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.324To Noreika: Nr.2313

A request for 10 Jewish workers to help with the transfer of an archive.


1941-9-22LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.283-284To Noreika: Nr.2530

Lithuanian: Apskrities agronomas prašo agronomams žydų arklių noreikos nurodymas laikuti valsčiuose 1-2 žydų arklius susisiekimui


1941-9-23LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.338, l.340From Noreika: Nr.2507

For armed guards at the railway construction


1941-9-23LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.541-542From Noreika: Nr.2550

Cover letter on draft nationalized and Jewish property rental rates


1941-9-25LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.370-372From Noreika: Nr.2578

For Jazdauskas about his Jewish workers


1941-9-25LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.1060-1064To Noreika: Nr.2681

Dispute over Jewish property in Šiaulėnai


1941-9-26LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.380From Noreika: Nr.962

Lithuanian: Rašto Nr. 962 Joniškio burmistruiPapildymas leidimas iki 2 mėnesių laikyti žydą dantų terchniką


1941-9-29LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.394-395From Noreika: Nr.2805

Upon the return of Jewish workers to the Šiauliai Ghetto, the Šiauliai District Chief returns their permits to the Šiauliai municipality.


1941-9-29LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.562, l.564From Noreika: Nr.2868

Regarding the armament of the Pavenčiai sugar factory guard


1941-9-29LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.571-572From Noreika: Nr.2828

Regarding guarding of the railway


1941-9-30LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.565From Noreika: Nr.2874

Lithuanian: Dėl Pavenčių cukraus fabriko sargybos apginklavimo


1941-10-4LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.338-339To Noreika: Nr.3098

A request to district chiefs that ownerless items of cultural, scientific, artistic, historical or curatorial value be given to local museums and libraries.


1941-10-6LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.568-570From Noreika: Nr.3024

Commandant on the armament of the prison guard at the railway station


1941-10-6LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.417From Noreika: Nr.3141

Lithuanian: Žagarės burmistrui nurodymas duoti žydų baldų gimnazijos raštinei


1941-10-9LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.434From Noreika: Nr.3282

Lithuanian: Papilės viršaičiui Gužauskaitei iš žydų turto duoti baldus ir drabužius


1941-10-11LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.447From Noreika: Nr.3348

Lithuanian: Rosienskio išgyvendinimas į Getą


1941-10-11LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.448From Noreika: Nr.2716

Return of Shafransky and Gordon's permits upon their being sent to the ghetto.


1941-10-14LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.451From Noreika: Nr.3533

Lithuanian: Žagarės burmistrui išduoti medicinios įstaigoms Žagarės gydytojų žydų turta


1941-10-16LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.459From Noreika: Nr.3616

Lithuanian: Vokiškai apygardos komisarui minimas žydų turtas


1941-10-16LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.456-458To Noreika: Nr. 3687, From Noreika: Nr.3687

Jewish belongings may be sold through special commissions.


1941-10-18LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.1156From Noreika: Nr.1115

Lithuanian: Dėl Kuršėnų policininko Gainio aprūpinimo baldais


1941-10-20LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.377-379To Noreika: Nr.3853

Commissioner's order to protect the property of Jews and political parties.


1941-10-21LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.489-490From Noreika: Nr.3981

Approval of recommendations on what to do with Leizerovich's house.


1941-10-22LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.540

Lithuanian: Apygardos komisarui dėl Zakso namų Joniškyje


1941-10-23LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.670From Noreika: Nr.4033

Lithuanian: Kuršėnų viršaičiui Medvalakių km. Žydo Šneiderio ūkio valdytoju skiriamas I. Pliuskus


1941-10-24LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.492-492a, l.495-496

Lithuanian: Gyventojų surašymas pagal tautą


1941-10-28LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.683-684From Noreika: Nr.4250

Order of the District Chief to carry out the final sale of Jewish furniture by 20.11.1941


1941-10-28LCVA f.R-1099, a.1, b.1, l.410-411To Noreika: Nr.4259

Lithuanian: Apygardos komisaro nurodymas atlikti galutinį žydų baldų išpardavimą iki 1941.11.20


1941-10-28LMAVB RS f.76, b.183, l.4

Lithuanian: Skelbimas Nr.20 apie žydų turto registravimą


1941-10-29LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.909-914To Noreika: Nr.4209

Railway Construction Guard


1941-10-31LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.1161-1162From Noreika: Nr.4134

Regarding the taking away of radios from "some persons".


1941-10-31LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.1159-1160From Noreika: Nr.4351

Regarding the transfer of 3 Jews to the ghetto.


1941-11-2LCVA f.R-1099, a.1, b.8, l.23

Lithuanian: Gewecke viešas skelbimas Nr. 17 dėl miesto gyventojų aprūpinimo pienu


1941-11-4LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.504From Noreika: Nr.3506

Šiauliai City Municipality for payment for Jews who worked on constructing the railway.


1941-11-18LCVA f.R-1099, a.1, b.15, l.23

It is reported that the purpose of the payment must be specified when making the payment to the account of the district commissariat.


1941-11-19LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.907-908From Noreika: Nr.5416

Armament of the Railway Construction Guard.


1941-11-20LMAVB RS f.76, b.183, l.5

Šiauliai Mayor's announcement No.28 about the necessity to register Jewish property.


1941-12-9LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.960From Noreika: Nr.6530

Proposal to Ignas Rudušaitis to choose a Jewish farm in Joniškis parish.


1941-12-9LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.961From Noreika: Nr.6531

Proposal to Vincas Šimaitis to choose a Jewish farm in Joniškis parish.


1941-12-13LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.1006From Noreika: Nr.4782

Lithuanian: Kuršėnų Plytinės direktoriui dėl sargybos apginklavimo


1941-12-28LMAVB RS f.76, b.180, l.23-80

Lithuanian: Šiauliuose įsigijusių žydų turto sąrašas J. Noreika 28 lape


1942-8-3LCVA f.R-1099, a.2, b.2, l.86-87From Noreika: Nr.6268

Frenkel factory union's explanation about the work clothes for Jews.


1942-8-24LCVA f.R-1099, a.2, b.2, l.133

Lithuanian: Pažyma kad apskrities viršininko įstaiga mokėjo atlyginimus Savisaugos dalinių šiaulių štabo kariams 1941.09.20 -11.01


Keisti - Įkelti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas December 01, 2020, at 11:58 PM