Virtuvė

Portalas

English

Andrius Kulikauskas: Čia kaupiu ir tvarkau įvairiausius užrašus.


Kapitono Jono Noreikos padavimų kūrėjai. Koks padavimų santykis su tiesa ir melu? Kokios galėtų būti žaidimo taisyklės?

Vytautas Sinica

Laurynas Kasčiūnas

 • https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1524547/kairys-sukritikavo-kulturos-paveldo-komisija-puse-darbo-laiko-ji-praleidzia-gindama-sovietine-architektura Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas priminė savo ir kolegos Audroniaus Ažubalio dar praėjusią kadenciją parengtą įstatymo projektą dėl draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose. Jame numatyta, kad Lietuvoje turėtų būti pakeisti arba pašalinti viešieji objektai, kurių pavadinimas ar turinys propaguoja komunizmą arba kitą totalitarinę ideologiją, santvarką. „Manau, turėsime politinės valios, kaip sukuriant teisinę bazę, to komunistinio įšalo atsisakyti“, – trečiadienį sakė L. Kasčiūnas.

Tautinė taryba - Stasys Gorodeckis

Mažvydo bibliotekoje

 • Pergalė. 1957 m. Nr. 12. Rapolas Mackonis. Pavasario giesmė pragaro dugne. (Apie Balį Sruogą Štuthofe.)

Andriaus užrašai

Diplomato Jurgio Šaulio asmeniški susirašinėjimai, pavyzdžiui, su Žadeikiu, turėtų būti Signatarų namuose. O kita dalis jo archyvo yra Pensilvanijos universitete Filadelfijoje.

Noreika

Plungė

Jankelis CINAS, Base ARANOVICIUTE

Leja CINAITE died of apendicitis

Bronys Raila: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070816_180005-83517/DS.005.0.01.ETD

Vytautas Landsbergis

2018 m. Spalio 22 d. V. Landsbergis ragina valstybę skirti daugiau dėmesio Sąjūdžio tyrinėjimams"„Sąjūdis buvo užčiuopęs tą galimybę ne tik Lietuvos, bet ir kitiems, galbūt visam pasauliui gyventi kitaip“.

Zenonas Ignatavičius

Latvija

Palyginti latvius ir lietuvius.

 • Štakeleris rašė, kad su latviais buvo sunkiau rengti pogromus (kaip kad su lietuviais) kadangi jų vadovybė buvo sovietų ištremta, išnaikinta. Vadinas, lietuvių vadovybės dėka buvo lengviau rengti pogromus (kuriuos? liepos 4-6 d.? ar LAF'o?)

Mintis išreikšti meno paroda

Lietuvos skaudulynas

 • Išsakyti šachmatų, istorijos mokslo, ir meno žinojimo rūmus. Suvokti, kaip vystyti meną. Istorijos klausimus išsakyti šachmatų simboliais.

Rabinas Aaron Kotler

Veikla

 • Bargmanas - laiškas Pohl - ištirti Vokietijos archyvus
 • 1941 m. sukilimo tyrimas Kaune ir Lietuvoje

Žmogaus teisės Lietuvoje

Giedrius Grabauskas

Litvakų istorija

Archyvai

 • kapitonas Stanislavas Lipčius - 13 dokumentų LCVA

Klaipėda

 • The annexation of the city also brought Memel Jews there under the NAZI anti-Semetic laws. We have no details yet on what happened to the Jews in Memel. As support for the NAZIs grew in the 1930s there was increasing ant-Semitism. Many saw what was coming and there was a mass exodous after the local NAZIs won the Landtag election (December 1938).
 • http://histclo.com/essay/war/ww2/hol/holc-lit.html

Kauno VII Fortas

Ištirti Senelio Jono Kulikausko veiklą Gižuose.

Teta Gražina pasakojo

 • Vilkaviškyje: Laisvamanio Skrinskos grupė: Kulikauskas, (Gražinos tėtė) Vincas Skystimas, Dailida, Kviečys.
 • Skystimą paleido, paskui (Stasys) Čenkus atvyko iš Vilniaus, keršijo už savo ištremtus tėvus, pasirūpino, kad Skystimą vėl suimtų, jį sušaudė IX forte. Čenkus sakė kažką tokio: "šuva negyvens" (pasitikrinti).
 • Gižuose: Prapuolenis?

Bandyti suprasti

Bandau suprasti šiuos žmones su kuriais nepavyksta susikalbėti apie Lietuvos istoriją.

 • Vytautas Landsbergis
 • Seimo nariai: Arvydas Anušauskas, Laurynas Kasčiūnas, Audronius Ažubalis, Rasa Juknevičienė
 • Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas
  • pulk.Dainius Petryla, Auksė Ūsienė, Karolis Zikaras
 • Genocido centras
  • Dalius Egidijus Stancikas
 • Jonas Burokas

Sumanymas: Ištirti 1941 m. sukilimo sąsajas su nusikaltimais žmonijai

Tirti sukilimo būrius Kaune ir visoje Lietuvoje.

Tiek Kaune, tiek likusioje Lietuvoje, palyginti partizanų būrių veiklą, jų elgesį, dorovę, išgyvenimus, pasirinkimus.

Įtraukti kitus tyrėjus ir dirbti kartu.

Rinkti ir skelbti šaltinius.

Rašyti straipsnius, kurti priemones - žemėlapius ir duomenų bazes.

Rašyti vikipedijos puslapius.

Tautinė laisvė ir atsakomybė

Vėliavos

Sukurti litvakų vėliavą.

Taikdarystė

 • Borderland Foundation, Seinai, Lenkija.

Lietuvos laikinoji vyriausybė

Šauliai

Atminties architektūra

Pokalbis su Valdu Rakučiu.

 • Reikia bendro vardiklio - kaip įvardinti.
 • Jisai nori būti neutralus.
 • Jisai norėtų apimti platų laikotarpį nuo birželio 1940 m. iki gruodžio mėn. 1941 m.
 • Sakau, moksliškai, reikėtų pradėti nuo nesutarimo - pavyzdžiui, sukilimo birželio 22-25 d. įvykių - ir plėtoti susijusį birželio 22 - liepos 6 d. ir jei reikia, vis plačiau.
 • Kokie lietuvių skauduliai? Jisai: koks žydų kolaboravimo mąstas? Aš: kokius dokumentus KGB klastojo?
 • Kokius faktus rinkti? Kuri faktų visuma svarbi?

Kazys Škirpa

 • Dogelis - ps.325 - išvardina Škirpos atsišaukimus, kurie buvo platinami Lietuvoje karo pradžioje.
 • Atgarsiai Narutis, Naujokaitis, Raila, Reivydas dėl "klaidų".

Chaimas Bargmanas

Keisti - Įkelti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas May 19, 2022, at 05:08 PM